Mercedes-Benz รุ่นใหม่ๆ ใช้ระบบผู้ช่วยส่วนตัว-สั่งงานด้วยเสียง จาก SoundHound

Mercedes-Benz ประกาศนำแพลตฟอร์ม Houndify จากบริษัท SoundHound ไปใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ เป็นผู้ช่วยส่วนตัวประจำรถยนต์ รองรับสั่งงานด้วยเสียง สามารถเข้าใจคำพูดที่เป็นธรรมชาติได้

แพลตฟอร์ม Houndify เป็นส่วนหนึ่งของระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า MBUX เปิดตัวครั้งแรกในงาน CES 2018 สามารถพูดว่า Hey Mercedes เพื่อเรียกใช้บริการต่างๆ เช่น ผลการแข่งขันกีฬา, ราคาหุ้น, ตำแหน่งปั๊มน้ำมัน, ร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง, ค้นหาเพลง, รายงานสภาพอากาศ หรือระบบภายในรถยนต์ เป็นต้น

ระบบ MBUX แบบใหม่ จะมากับรถยนต์ A-Class ที่จะวางขายในอเมริกาเหนือปี 2019

ที่มา : SoundHound, TechCrunch

No Description

from:https://www.blognone.com/node/105280

Advertisements