BANPU ปรับแบรนด์ดิ้งรับเทรนด์โลก ก้าวสู่ผู้นำพลังงานครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

ล่าสุดบ้านปูฯ (BANPU) บริษัทพลังงานสัญชาติไทยที่มีอายุกว่า 35 ปี รีแบรนด์ครั้งใหญ่ นำเสนอพันธะสัญญา “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” เพื่อตอบโจทย์ 3 เมกะเทรนด์ คือ ความต้องการพลังงานสะอาด การลดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และการเชื่อมโยงผ่านดิจิทัล

บ้านปู ปรับแบรนด์ดิ้ง ชูกลยุทธ์ Greener & Smarter สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บอกว่า บ้านปูฯ ปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่ มาพร้อมพันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” ย้ำจุดยืนการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ตั้งเป้าหมายการเป็นผู้นำพลังงานเอเชีย-แปซิฟิค

พันธสัญญา Our Way in Energy ของเรา เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง 3 เทรนด์สำคัญของโลกคือ 1. ความต้องการพลังงานสะอาด (clean energy)  2. ความต้องการลดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ 3. การเชื่อมโยงบูรณาการผ่านดิจิทัล (digital connectivity)

“เราผสานระหว่างธุรกิจพลังงานแบบดั้งเดิม (เชื้อเพลิง) กับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ (พลังงานทดแทน) เพื่อส่งมอบพลังงานตามความต้องการที่หลากหลายของสังคมและชุมชน เราต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน” 

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

พลิกโฉมแบรนด์ดีไซน์ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ เสริมวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อรีแบรนด์ เราปรับโลโก้ให้ทันสมัยขึ้น ทั้งอัตลักษณ์และกราฟิกดีไซน์ต่างๆ ของแบรนด์ เพื่อให้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา และมีความรวดเร็ว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย

“Font ที่บางลงดูแล้วเบาสบายตา มองเห็นความเป็น Banpu ที่หนุ่มขึ้นหล่อขึ้น”

ส่วนสีสันของโลโก้ได้เพิ่มเฉดใหม่ๆ เข้ามา มี gradient (การไล่โทนสี) เพื่อสะท้อนความกระฉับกระเฉง พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของบ้านปูจากสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีองค์กร

ส่วนสัญลักษณ์  “Living Flame” เปลวเพลิง หมายถึงไฟที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รูปลักษณ์ใหม่ทั้งทันสมัยและมีไดนามิกมากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนงานนี้ครอบคลุมทั้ง โลโก้ และซุปเปอร์กราฟิก

นอกจากแบรนด์ดิ้งใหม่ บ้านปูฯ ยังได้นำแพลทฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการนำมาใช้เพื่อรับรับฟังความคิดเห็นและดึงดูดมิลเลเนียล เจเนอร์เรชั่นเข้ามาทำงาน โดยปัจจุบันบ้านปูฯ มี Banpu Career ทั้งใน Facebook และ Instagram เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิด Internet of things

การนำนวัตกรรมและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ มาผสานเข้ากับจริยธรรมและคุณค่าที่องค์กรยึดถือ เช่น การมีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เรียกได้ว่าเป็นบทใหม่ของบ้านปูฯ อย่างแท้จริง

ภาพจาก Shutterstock

พลังบ้านปูฯ สามารถพัฒนาสู่พลังงานที่ยั่งยืนอย่างไร ?

ไทยเราเป็นประเทศกำลังพัฒนา ต้องใช้พลังงานเป็นส่วนขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้บ้านปูฯ มีพันธกิจที่ช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่สังคมและชุมชนที่องค์กรดำเนินธุรกิจอยู่ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนรวมให้เกิดความยั่งยืนด้วย

“Our Way in Energy : พลังบ้านปูฯ สู่พลังที่ยั่งยืน” เป็นความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เราเอาทั้งหลักการทำงานวัฒนธรรมของบ้านปู ธุรกิจบัตรที่มีบรรษัทภิบาล มีจริยธรรม ทั้งหมดนี้พลังงานบ้านปู เน้นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ซึ่งการจะส่งต่อสู่พลังงานที่ยั่งยืนคือ banpu ออกไปผลิตพลังงาน ซึ่งทุกหน่วยของพลังงานที่ออกมา จะต้องเป็นพลังงานที่ยั่งยืน ให้คนเข้าถึงได้ ในราคาที่เข้าถึงได้ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักอย่างแข็งแกร่ง สร้างสมดุลธุรกิจพลังงาน

จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไทยและนานาชาติกว่า 35 ปี วันนี้ บ้านปูฯ ก้าวสู่การเป็น “บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” อย่างแท้จริงใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยสร้างการเติบโตครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ) กลางน้ำ (ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงการค้าถ่านหิน)  และปลายน้ำ (ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน)

ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งแบบดั้งเดิมและในรูปแบบใหม่หรือพลังงานทดแทนไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาพจาก Shutterstock

Greener & Smarter กลยุทธ์สำคัญ ส่งมอบโซลูชั่นด้านพลังงานที่ยั่งยืน

บ้านปูฯ ยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน” และวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ที่ประกอบด้วย ใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)  

พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับพลังขององค์กรที่พร้อมจะสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชนและสังคม ได้อย่างยั่งยืน

Our Way in Energy
“พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

from:https://brandinside.asia/banpu-rebranding-green-energy-asia-pacific/

โฆษณา