Mobile Payment ในจีนโตแซงญี่ปุ่นและอเมริกาเสียแล้ว

หากคุณต้องเดินทางไปใช้ชีวิตหรือทำงานในประเทศจีนเพียงมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ ก็สามารถขึ้นรถไฟใต้ดินหรือรถเมล์ จับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงชำระค่าปรับจราจรได้อย่างง่ายดายผ่านบริการ Mobile Payment ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของชาวจีนจำนวนมาก มีอิทธิพลต่อชีวิตเป็นอย่างมาก 

แม้อยู่ตลาดสดก็จ่ายผ่านมือถือได้

บริษัทวิจัยตลาด Ipos ได้เผยผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 18,000 คน พบว่า คนจีนถึง 77% ใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ นับว่ามากที่สุดในโลก ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมีสัดส่วนเพียง 48% และ 27% ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรของจีนแล้วจะพบว่าตัวเลขดังกล่าวมีความแตกต่างอย่างมาก

บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนจีนอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องของการเดินทาง โดยคนจีนและนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างจ่ายค่ารถเมล์ ค่ารถไฟใต้ดิน หรือค่าทางด่วนผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน แอป UnionPay ได้ถูกนำมาใช้ในการชำระค่าเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในกว่า 400 เมืองและมณฑลทั่วประเทศ โดยมีอัตราการใช้งานสูงสุดในเมืองใหญ่ๆ อย่างเซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เทียนจิน หางโจว ฝูโจว และจี่หนาน

นอกจากนี้ มณฑลหูเป่ยก็เป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเจ้าของรถยนต์จำนวนมากต่างป้อนข้อมูลรถยนต์ของตนในแอป UnionPay และตั้งค่าเป็นตัวเลือกหลักในการชำระเงิน ทำให้สามารถขับรถผ่านด่านเก็บเงินบนทางด่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดรถ เพราะระบบจะจดจำทะเบียนรถและจ่ายค่าทางด่วนโดยอัตโนมัติ

รัฐและเอกชนร่วมมือมากขึ้น

ธนาคารกลางจีนได้ริเริ่ม “โครงการสาธิตความสะดวกสบายของการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจีน โดยพุ่งเป้าไปที่การชำระเงินที่ทุกคนใช้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการชำระเงินในช่องทางหลัก 10 อย่าง ได้แก่ ค่ารถเมล์หรือรถไฟใต้ดิน ค่าสินค้าในตลาดและร้านขายของชำ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต บริการสาธารณะ เครื่องขายของอัตโนมัติ ค่ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย โรงอาหารในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ค่ารักษาพยาบาล และค่าปรับจราจร ซึ่งผู้บริโภคสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนเติบโตด้านการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วคือ การที่ทุกภาคส่วนพยายามช่วยให้เกิดกระแสการใช้งาน ซึ่งไม่ใช่ เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น แต่ทำขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของชาวจีน ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีนและการสนับสนุนจากทั่วประเทศจึงไม่น่าแปลกใจที่จีนจะเป็นประเทศที่มีการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่โตเร็วมาก

 
Source: thumbsup

from:https://thumbsup.in.th/2018/07/mobile-payment-china/

โฆษณา