อังกฤษติดตั้ง Quantum Key Distribution Secured Fiber สำเร็จ พร้อมใช้งานจริงแล้ว

BT ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายยักษ์ใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร ได้ออกมาประกาศถึงความร่วมมือกับ Cambridge และ Quantum Communications Hub เพื่อติดตั้งระบบเครือข่าย Fiber ที่ทำการเข้ารหัสด้วยกุญแจจากระบบ Quantum Key Distribution (QKD) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงแล้ว

 

Credit: ShutterStock.com

 

โครงการนี้ใช้เวลา 2 ปีในการติดตั้งโดยเหล่าทีมนักวิจัยด้านฟิสิกส์ โดยมีระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร และนับเป็นระบบเครือข่ายแห่งแรกในอังกฤษที่ใช้ QKD เพื่อให้ได้มาซึ่งความยากต่อการ Hack เนื่องจากผู้รับส่งข้อมูลจะทราบได้ทันทีหากมีการดักฟังข้อมูลเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้

  • ID Quantique สำหรับใช้รับส่งกุญแจเข้ารหัสข้อมูลในรูปของ Single Photon ผ่านทางระบบเครือข่าย Fiber
  • สาย Fiber จาก ADVA

ระบบเครือข่ายที่มีความเร็วถึง 500Gbps นี้จะกลายเป็นแม่แบบสำหรับระบบเครือข่ายความปลอดภัยสูงสำหรับสหราชอาณาจักรในอนาคต เพื่อรองรับกรณีการรับส่งข้อมูลความลับและข้อมูลทางด้านการเงินของภาคธุรกิจ และจะกลายเป็นศูนย์กลางในการสาธิตเทคโนโลยีด้าน QKD ต่อไป

 

ที่มา: http://home.bt.com/tech-gadgets/internet/broadband/bt-and-partners-take-quantum-leap-towards-ultra-secure-future-networks-11364277649473

from:https://www.techtalkthai.com/uk-installs-500gbps-fibre-network-with-quantum-key-distribution/

โฆษณา