บอร์ด SIM7020E 4G NB-IOT ราคาไม่ถึง 500 บาท

เครือข่าย NB-IoT ในไทยมีแนวโน้มจะมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศจากทั้ง AIS และ True ที่เปิดให้บริการและขายบอร์ดพัฒนา โดยทั้งสองรายมีการวางขายแล้วในราคาประมาณหนึ่งพันบาท แต่ตอนนี้ CNX Software รายงานถึงบอร์ด SIM7020E 4G NB-IOT ที่มีราคาถูก ในราคาไม่ถึง 500 บาท

บอร์ด NB-IoT ดังกล่าวโดยใช้โมดูล SIMCom SIM7020E ตัวบอร์ดมีขนาด 28 x 26mm มีช่องสำหรับใส่ Nano SIM, มี USB UART x 2 (3.3V / 5V) มาให้ในตัว, ปุ่มเปิด-ปิด มีไฟ LED ในตัว, เชื่อมต่อกับพีซีด้วย micro USB, Power Supply แรงดันไฟฟ้าขนาด 5v และสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศแบบ u.FL

บอร์ดมีราคา 14.30 ดอลลาร์ หรือประมาณ 468 บาทเท่านั้น โดยบอร์ด SIM7020E 4G NB-IOT นั้นรองรับคลื่น B/8 เช่นเดียวกับบอร์ดของ AIS และ True ที่ใช้คลื่น B/8 เช่นเดียวกัน

ที่มา : CNX-Software

No Description

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/103285

โฆษณา