Google ตั้งศูนย์วิจัย AI แห่งแรกในแอฟริกา เน้นวิจัย AI เพื่อการเกษตร, การศึกษา และสุขภาพ

Google ประกาศตั้งศูนย์วิจัย AI หรือ Google AI ที่กานา ซึ่งถือเป็นศูนย์ AI แห่งแรกในแอฟริกา เน้นวิจัย AI ในการทำงานด้านการเกษตร, การศึกษา และสุขภาพ

ที่ผ่านมา Google ลงทุนสร้างงานและการศึกษาในแอฟิกาอยู่เรื่อยๆ ปีที่แล้วก็มีโครงการใหญ่ Google เตรียมขยายทักษะงานดิจิทัลให้แก่ชาวแอฟริกันให้ได้ 10 ล้านคนภายใน 5 ปี และลงทุนผ่านสตาร์ทอัพแอฟริกา รวมทั้งทำอีเว้นท์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Data Science Africa 2017 ที่แทนซาเนีย 2017 Deep Learning Indaba เป็นต้น ล่าสุดเป็นขยับก้าวขึ้นอีกขั้นโดยตั้งศูนย์วิจัย AI เลย

Google ระบุว่า จะะรวบรวมนักวิจัยและวิศวกรด้าน Machine Learning เข้าไว้ด้วยกัน และจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยในท้องถิ่นและทำงานกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ AI ในแอฟริกา

No Description

ที่มา – Google Blog

from:https://www.blognone.com/node/103102

Advertisements