SCB Abacus มอง AI ยังอีกไกลกว่าจะฉลาดเท่าคน แต่ในระยะใกล้จะกระทบตลาดแรงงาน

SCB Abacus บริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ทำงานด้าน AI และ Big Data มอง AI ในอาเซียนภายใน 5 ปีว่าจะขยายตัวไปยังกลุ่มธุรกิจสุขภาพ การขนส่ง และการเกษตร จากที่กระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น และยังมองว่า AI จะสามารถเป็น AGI (Artificial general intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำหน้าที่ได้เท่ากับคนได้ แม้จะยังไกลจากปัจจุบันมากก็ตาม

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB Abacus ระบุว่า AI วันนี้ได้ถูกใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการทำงานหลายรูปแบบและมีความสำคัญไม่ต่างจากไฟฟ้า ภาพของ AI จะชัดเจนขึ้นต่อเมื่อวันหนึ่งที่ระบบ AI มีปัญหาหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้บริโภคจึงจะรู้สึกได้ว่ามีสิ่งสำคัญหายไป และยังมองว่า AI จะสามารถเป็น Artificial general intelligence (AI ที่สามารถฏิบัติภารกิจทางปัญญาหรือตัดสินใจทำอะไรบางอย่างได้ดีเทียบเท่ามนุษย์) แต่การควบคุมทางด้านจริยธรรมของ AI ยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในการคอยดูแลเพื่อให้ AI หรือ Robotics ต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง

No Description
ภาพจาก SCB Abacus

ด้านผลกระทบต่อตลาดแรงงาน ดร.สุทธาภา ระบุเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จะส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ถูกเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน ภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน AI ให้เพียงพอต่อความต้องการตลาด และส่งเสริมระบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานในตลาดปัจจุบันให้สามารถปรับตัวได้ รวมไปถึงการออกแบบระบบสวัสดิการและให้การสนับสนุนแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ก่อนหน้านี้มีรายงานจาก McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจทั้งรัฐเอกชน ชี้ว่าคนไทยถูกเทคโนโลยีแทนที่ 6 ล้านคนในปี 2030 ซึ่งทางบริษัทเสนอว่าต้องเร่งขยายทักษะงานให้ทันต่อความต้องการอาชีพใหม่ๆ และควรส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้บุคลากร (Life Long Learning)

from:https://www.blognone.com/node/103073

Advertisements