Cisco เปิด API ให้ Cisco DNA Center เปลี่ยน Intent-based Networking ให้กลายเป็น Open Platform

หนึ่งในประกาศใหญ่ในงาน Cisco Live 2018 ที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในเวลานี้ คือการที่ Cisco ประกาศเปิดให้ Cisco DNA Center ระบบบริหารจัดการศูนย์กลางของ Intent-based Networking ให้กลายเป็น Open Platform อย่างเต็มตัว ด้วยการเปิด API ให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ มาเชื่อมต่อ และนำข้อดีของระบบเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัตินี้ ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Automated Workflow ในระบบต่างๆ

 

Credit: Cisco

 

เดิมที Intent-based Networking นี้ก็ถือเป็นแนวทางที่เข้ามาพลิกโฉมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายมากอยู่แล้ว ด้วยการเปลี่ยนแนวคิดจากการแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายทีละอุปกรณ์ กลายเป็นการบริหารจัดการ Fabrics ทั้งหมดด้วยการระบุความต้องการแทน แต่การออกมาเปิดให้ Cisco DNA Center มี API เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ภายนอกและทำงาอย่างอัตโนมัติได้มากขึ้นนี้ จะช่วยให้ Operation ต่างๆ ทางด้านระบบเครือข่าย และนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว โดย Cisco ได้จับมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อพัฒนาโซลูชันร่วมกัน ดังนี้

  • จับมือกับ ServiceNow เพื่อให้ Cisco DNA Center สามารถสร้าง Ticket ได้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบปัญหา และสร้าง Workflow สำหรับแก้ไขปัญหาให้ผู้ดูแลระบบเลือกใช้งานได้จากฝั่ง ServiceNow กลับมา
  • จับมือกับ Accenture พัฒนาเรื่องการอัปเดต Software Image
  • จับมือกับ Presidio เพื่อทำโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงาน
  • จับมือกับ Italtel Netwrapper พัฒนาโซลูชันด้าน Physical Security
  • จับมือกับ WWT พัฒนาโซลูชันด้าน Mobile Operations Management
  • และอื่นๆ อีกมากมาย

ปัจจุบัน Cisco กำลังผลักดันการนำ API เหล่านี้ไปใช้พัฒนาต่อยอดผ่านทางโครงการ Cisco DevNet และก็มีทีม Cisco Services Group ที่คอยช่วยผลักดันภาคธุรกิจให้นำ Cisco DNA Center นี้เข้าไปสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอยู่ด้วยอีกทางหนึ่ง

Cisco ระบุว่าเทคโนโลยีใน Cisco DNA Center นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบเครือข่ายของ Cisco เป็นเวลากว่า 30 ปีรวมกัน และ Cisco DNA Center นี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบเครือข่ายแห่งอนาคตต่อไป

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco DNA Center สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/intent-based-networking.html

 

Credit: Cisco

 

ที่มา: https://blogs.cisco.com/news/intent-based-networkings-next-evolution-the-dna-center-platform

from:https://www.techtalkthai.com/cisco-dna-center-becomes-an-open-platform-for-intent-based-networking/

Advertisements