Apple แนะนำแอพช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา เนื่องในวัน Global Accessibility Awareness Day

เนื่องจากวันนี้เป็นวัน Global Accessibility Awareness Day (วันตระหนักรู้คุณภาพชีวิตคนพิการโลก), 17 พฤษภาคม ทาง Apple ก็มีแอพที่น่าสนใจจาก App Store มาแนะนำ 2 แอพด้วยกัน ซึ่งเป็นแอพที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา และแอพสำหรับคนปกติที่สามารถมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา
Pannana (พรรณนา) 


แอพพลิเคชั่นเสียงบรรยายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตาที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามพรมแดนของขีดจำกัดทางการมองเห็นและสนุกไปกับการสร้างภาพจินตนาการด้วยการบรรยายภาพด้วยเสียง แอพพลิเคชั่นพรรณนามีรายการสารบัญของเสียงบรรยายภาพของภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ต่างๆ  เมื่อคุณเปิดดูภาพยนตร์ ละคร หรือรายการโทรทัศน์ที่ต้องการ และเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นพรรณนาพร้อมกับเปิด AD ของรายการนั้นไปพร้อมกัน การทำงานของพรรณนาคือฟังเสียงของรายการที่ดำเนินอยู่ขณะนั้น เชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูล ค้นหาเสียงบรรยายภาพ และเริ่มใช้เสียงบรรยายภาพที่คุณกำลังรับชมใน ณ ขณะนั้น

Read for the Blind 

 
แอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ด้วยการอ่านหนังสือ หรือบทความสั้นๆ จาก เว็บไซต์ แมกาซีน หนังสือพิมพ์ หรือคอลัมน์ที่น่าสนใจ โดยสามารถอัดเสียงผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเดินทางไปห้องอัดเสียง ถือเป็นโอกาสและการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับหนังสือและเรื่องราวต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

from:http://www.flashfly.net/wp/218330

โฆษณา