ฟิลิปส์ ไลติ้ง ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Signify (ซิกนิฟาย) มีผลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย!

วันนี้ทางฟิลิปส์ประเทศไทยได้ประกาศข่าวการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการ จากเดิม บริษัท ฟิลิปส์ ไลติ้ง เป็น ซิกนิฟาย (Signify) ด้วยเหตุผลในจากการแยกบริษัทออกจากบริษํทแม่ รอยัล ฟิลิปส์ ตั้งแต่เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมานั้นเองครับ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลไปทั่วโลกในทุกประเทศภายในต้นปี 2562 จากสัญญจากข้อตกลงของสองบริษัท ที่จะต้องเปลี่ยนชื่อบริษัท ฟิลิปส์ ไลติ้ง เป็นชื่อใหม่หลังการแยกตัวภายใน 18 เดือน ซึ่งได้ตกลงใช้ชื่อว่า Signify ที่แปลว่าสัญลักษณ์และการสื่อความหมาย มาใช้เป็นสื่อความหมายของการใช้แสงในการสื่อภาษาเป็นภาษาใหม่ของโลกนั้นเองครับ

โดยทาง ซิกนิฟาย จะยังคงได้ใช้ชื่อ “แบรนด์ฟิลปส์” สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างในตลาดต่อไป ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของรอยัล ฟิลิปส์ ฉะนั้นงานนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแต่เพียงชื่อบริษํทครับ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังคงใช้ชื่อ Philips เช่นเดิม โดยทาง รอยัล ฟิลิปส์ จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเครื่องใช้ครัวเรือนที่เน้นในเรื่องสุขภาพเป็นหลัก

บริษํท ซิกนิฟาย จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งสำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม ทั้งในด้านอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ตัวควบคุม และอุปกรณ์ที่เข้าสู่โครงข่าย IOT ทั้งหมด มีผลพร้อมกันและเหมือนกันทั่วโลกนะครับ ฉะนั้นต่อไป เมื่อเห็นสัญลักษณ์ Signify สีเขียวๆ ก็คือบริษํท ฟิลิปส์ ไลติ้ง เดิมนั้นเองนะครับ

ข่าว: ฟิลิปส์ ไลติ้ง ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Signify (ซิกนิฟาย) มีผลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย! มีที่มาจาก แอพดิสคัส.

from:https://www.appdisqus.com/2018/05/17/philips-signify-change-name.html

Advertisements