เปิดตัว Splunk Industrial Asset Intelligence สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล IoT ในธุรกิจโดยเฉพาะ

Splunk ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Splunk Industrial Asset Intelligence (Splunk IAI) ซึ่งสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล IoT ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

 

Credit: Splunk

 

Splunk IAI นี้จะทำการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT เพื่อนำมาวิเคราะห์ในแบบ Real-time และทำ Predictive Analytics เพื่อค้นหาว่าอุปกรณ์ใดที่ใช้งานในสายการผลิตหรือเครื่องจักรในธุรกิจอื่นๆ นั้นกำลังมีปัญหาหรือมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาหรือไม่ เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถทำการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิิดเหตุร้ายขึ้น

Splunk IAI นี้รองรับการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ Industrial Control Systems (ICS), Sensor, SCADA และอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาหาความสัมพันธ์และตรวจสอบปัญหาได้ทันที ทำให้ภาคธุรกิจก้าวสู่การเป็น Data-Driven อย่างเต็มตัวได้รวดเร็ว

ผู้ที่สนใจสามารถทดสอบโซลูชัน Splunk IAI ได้ฟรีๆ ที่ https://www.splunk.com/en_us/form/access-to-industrial-asset-intelligent-sandbox-environment.html

 

ที่มา: https://www.splunk.com/blog/2018/04/10/introducing-splunk-industrial-asset-intelligence.html

from:https://www.techtalkthai.com/splunk-industrial-asset-intelligence-for-iot-analytics-is-announced/

โฆษณา