Samsung จดสิทธิบัตร สมาร์ทโฟนหน้าจอแบบเต็ม และจอแหว่ง !!

ยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสำหรับค่ายซัมซุง ที่ล่าสุดมีการจดสิทธิบัตรของ สมาร์ทโฟนหน้าจอแบบเต็ม และแบบหน้าจอแหว่ง ที่แม้อาจจะดูไม่ได้แปลกตาจากสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบัน แต่มันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ ค่ายมือถือจากเกาหลีจะใช้หน้าจอแบบแหว่ง

โดยการจดของสมาร์ทโฟนรุ่นจอแหว่งของซัมซุง จะมี 2 เซ็นเซอร์ตรวจจับ และกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติที่ด้านหน้า ในขณะที่ขอบของหน้าจอจะมีความเล็กกว่าของค่ายผลไม้โดยมันมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกับ iPhone X  ส่วนอีกแบบจะเป็น สิทธิบัตร สมาร์ทโฟนหน้าจอแบบเต็ม แบบไร้รอบแบบ 100% ด้านหน้าเต็มจอ และเป็นที่สังเกตว่าไม่มีจุดที่ไว้ใส่กล้องหน้าของมือถือเลย อย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า สิทธิบัตรอาจหมายถึงการป้องกันหน้าจอชนิดใหม่ซึ่งอาจเป็นกระจกป้องกันรอยขีดข่วน แต่มันเป็นเพียงการจดสิทธิบัตรเท่านั้นยังไม่ได้เป็นสินค้าที่ถูกนำมาผลิตจริงๆ

from:https://www.appdisqus.com/2018/04/16/samsung-patent-design-notch-no-bezels.html

โฆษณา