Cinematic โชว์ของ! อะแดปเตอร์แปลงเลนส์ใหญ่ใช้กับสมาร์ทโฟน

Adapter Mount Any Giant Lens For Smartphone Cover

ด้วยข้อจำกัดของเลนส์และเซ็นเซอร์ทำให้กล้องสมาร์ทโฟน ไม่มีวันจะสามารถเทียบเท่ากล้องใหญ่อย่าง DSLR หรือ Mirrorless แต่ถึงอย่างไรปัจจุบันภาพก็ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใกล้เคียงมากขึ้น และสำหรับเลนส์ข้อจำกัดก็จะยิ่งลดลงไปอีก เมื่อบริษัทจีนรายหนึ่งพัฒนาอะแดปเตอร์แปลงเลนส์ใหญ่ใช้กับสมาร์ทโฟน

Cinematics International Co,ltd

อะแดปเตอร์แปลงเลนส์ใหญ่ใช้กับสมาร์ทโฟน

Cinematic International Company Limited บริษัทสัญชาติจีนที่มีโรงงานเป็นของตัวเอง และขายอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องกว่า 10 ปี (มีร้านอยู่บน eBay) ล่าสุดได้พัฒนาอะแดปเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับเลนส์ค่ายกล้องขนาดใหญ่ เช่น Canon EF, Nikon F, Sony E, ฯลฯ เพื่อให้สามารถเอามาใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้

การสาธิตดังกล่าวเกิดขึ้นในงาน NAB 2018 ในลาสเวกัสโดยมีลักษณ์เป็นอะแดปเตอร์ ซึ่งมีฐานวางขาตั้งกล้องและมือจับในตัวและถ่ายผ่าน iPhone โดยตรง ส่วนวัตถุประสงค์หลักน่าจะเน้นขายคนถ่ายทำวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน (จากความนิยมที่สูงขึ้นในปัจจุบัน) แต่ถึงอย่างไรในเรื่องของราคาและวันเปิดตัวยังไม่ได้เปิดเผย

ที่มา – petapixel

from:https://www.iphonemod.net/adapter-mount-any-giant-lens-for-smartphone.html

โฆษณา