วิธีปรับขนาดตัวอักษรที่แสดงบน Apple Watch

How To Adjust Text Size Apple Watch

Apple Watch มีขนาดหน้าปัดแบบ 38 มม. และ 42 มม. บางคนก็อยากจะปรับขนาดตัวอักษรให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามความสะดวกในการอ่านของตนเอง สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้อย่างไรนั้น ชมวิธีกันเลย

How To Adjust Text Size Apple Watch 3

การปรับขนาดตัวอักษรสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ตั้งค่าบน iPhone และตั้งค่าบน Apple Watch จะเลือกทำวิธีไหนก็ได้

วิธีปรับขนาดตัวอักษร Apple Watch บน Apple Watch

ไปที่การตั้งค่า (Setting) > ความสว่างและขนาดข้อความ (Brightness & Text Size) > ขนาดข้อความ (Text Size) > หมุนปุ่ม Digital Crown เพื่อปรับขนาด หรือแตะ ไอคอนตัวอักษรด้านซ้าย เพื่อลดขนาด หรือแตะไอคอนตัวอักษาด้านขวา เพื่อเพิ่มขนาด ได้ตามต้องการ

How To Adjust Text Size Apple Watch 2

วิธีปรับขนาดตัวอักษร Apple Watch บน iPhone

ไปที่แอป Watch บน iPhone > ความสว่างและขนาดข้อความ (Brightness & Text Size) > ปรับขนาดข้อความโดยเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อลดขนาด และเลื่อนไปทางขวา เพื่อเพิ่มขนาด

How To Adjust Text Size Apple Watch 1

หากต้องการเพิ่มความหนาของตัวอักษรก็แตะเปิด ข้อความตัวหนา

การปรับขนาดตัวอักษรอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถดูหน้าจอหรืออ่านข้อความบน Apple Watch ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากสายตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบตัวหนังสือใหญ่ เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ชัด บางคนชอบตัวหนังสือขนาดเล็ก แนะนำว่าปรับให้พอดีกับการมองเห็นหรือดูแล้วอ่านง่าย

ขอบคุณ ioshacker

from:https://www.iphonemod.net/how-to-adjust-text-size-apple-watch.html

โฆษณา