Microsoft จดสิทธิบัตร ใช้ความคิดควบคุม Application ได้เลย เตรียมนำไปใช้กับ VR

Brain Computer Interface หรือการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการสั่งการจากสมองนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจไม่น้อยในปี 2017 ที่ผ่านมา และ Microsoft นั้นก็ได้ทำการจดสิทธิบัตรด้นการควบคุม Application ด้วยสัญญาณจากสมองแล้ว

Credit: Microsoft

 

สิทธิบัตรฉบับนี้มีชื่อว่า Chaingin an Application State Using Neurological Data ซึ่งเป็นการควบคุมระบบ Application ได้โดยใช้ความคิด และไม่ต้องอาศัยการขยับดวงตา โดยทาง Microsoft ได้ยื่นจดสิทธิบัตรนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2016

ระบบที่ Microsoft ออกแบบขึ้นมานี้จะใช้ Electroencephalography (EEG) Sensor เพื่อแปลงสัญญาณสมองไปเป็นคำสั่งสู่ระบบ Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนอกจากความคิดทั่วๆ ไปแล้ว ความคิดในการขยับร่างกายส่วนต่างๆ ก็อาจถูกแปลงมาใช้เป็นคำสั่งได้ด้วยเช่นกัน

Microsoft นั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้ใน Application ที่หลากหลาย ทั้งเกม, Virtual Reality (VR), Web Browser, Word Processor และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในสิทธิบัตรฉบับนี้ก็ได้ระบุถึงรูปแบบการนำไปใช้งานหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่, การสร้างสิ่งต่างๆ, การแก้ไข, การระบุการเคลื่อนไหว, การบันทึกและอ่านข้อมูล, การจัดการการแสดงผลภาพ, การควบคุมเสียง, การควบคุมตัวละครหรือวัตถุให้เคลื่อนไหว, การเข้าถึงเมนู และอื่นๆ

ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าบรรดายักษ์ใหญ่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรกันบ้าง แต่ที่แน่ๆ ในการแข่งขันเรื่องระบบ Virtual Reality ก็คงเป็นอีกสมรภูมิที่น่าสนใจไม่น้อยว่า Brain Computer Interface จะถูกนำไปใช้จริงในระบบนี้ได้เร็วแค่ไหน และจะช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพียงใดในอนาคต

 

ที่มา: https://www.onmsft.com/news/new-microsoft-patent-describes-controlling-apps-with-your-mind-no-gestures-needed

from:https://www.techtalkthai.com/microsoft-filed-patent-related-to-brain-computer-interface-for-applications-and-virtual-reality/

Advertisements