Cortana สูญเสียความสามารถการจากที่ Groove ยุติบริการ, ไม่สามารถใช้ระบุเพลงได้แล้ว

หลังจากที่บริการเพลงออนไลน์ Groove Music ของไมโครซอฟท์ได้ยุติบริการไปแล้ว ระบบผู้ช่วยส่วนตัวจากค่ายเดียวกันอย่าง Cortana ซึ่งเมื่อดูเผินๆ แล้วไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน กลับได้ผลกระทบเข้าอย่างจังจากการที่ไมโครซอฟท์ตัดสินใจหยุดให้บริการ music recognition ในคราวเดียวกัน

ส่งผลให้ความสามารถในการระบุชื่อเพลงของ Cortana ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และหากใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวในขณะนี้ก็พบเพียงข้อความแสดงผิดพลาดว่า “Song unrecognized” ตามด้วยประกาศหยุดให้บริการ “this service is retired” ดังภาพ

No Description

ในปัจจุบัน Cortana ยังไม่เปิดบริการในประเทศไทย ผู้ใช้งาน Windows 10 ทั่วไปน่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เว้นแต่บางท่านที่ตั้งใจการแก้ไข region ของเครื่องที่ใช้อยู่เป็นประเทศอื่นครับ

ที่มา – ทวีตตอบคำถามโดยนักพัฒนา Cortana, Windows Central

from:https://www.blognone.com/node/99046

Advertisements