Google ถูกฟ้องข้อหาเลือกปฏิบัติ ต่อพนักงานชายผิวขาวที่มีความคิดอนุรักษ์นิยม

ประเด็นความหลากหลายทางเพศ-เชื่อชาติ กลับมาคุกรุ่นใน Google อีกครั้ง เมื่อบริษัทถูกฟ้องข้อหาปฏบัติไม่เท่าเทียม โดยกลุ่มผู้ชายผิวขาวในบริษัทถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ส่วนผู้ฟ้องไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็น James Damore เจ้าของจดหมายเวียนตั้งคำถามนโยบายความหลากหลายของ Google นั่นเอง

เนื้อหาในจดหมายเวียนของ James Damore อดีตพนักงานใน Google แบ่งแยกบทบาทชายหญิงชัดเจน ระบุว่าผู้หญิงสนใจเรื่องทางสังคมมากกว่า จึงเป็นสาเหตุให้จำนวนชายหญิงไม่อาจเท่าเทียมกันได้ในองค์กรเทคโนโลยี จดหมายของเขาจุดประเด็นถกเถียงครั้งใหญ่จน Google ต้องปลดเขาออก

ในคดีใหม่ที่ฟ้อง Google ไม่ได้ฟ้องในนามของ Damore คนเดียว แต่ยังรวมถึงกลุ่มผู้ชายวิศวกรคนอื่นอีก คำฟ้องระบุว่า พนักงานที่แสดงความคิดเห็นเบี่ยงเบนจากมุมมองส่วนใหญ่ใน Google เกี่ยวกับเรื่องการเมืองในที่ทำงาน,โยบายการจ้างงาน รวมทั้งนโยบายความหลากหลายจะถูกตำหนิและลงโทษ ถือเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของพวกเขา

David Gudeman ทนายความ ยื่นฟ้องต่อศาลสูง Santa Clara ในแคลิฟอร์เนีย ด้าน Google ระบุว่า เราก็รอคอยและหวังว่าจะได้รับการปกป้องในศาล

No Description
ภาพจาก Google Press

ที่มา – The Verge

Topics: 

from:https://www.blognone.com/node/98932

Advertisements