แถลงการณ์ Blognone ขอให้คุ้มครองระบบการสื่อสารหลักของประเทศ

ตามที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มหนึ่งเข้าล้อมอาคารของบริษัท กสท โทรคมนาคม ที่เขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีการตัดไฟฟ้าของอาคารจนส่งผลกระทบให้เว็บไซต์จำนวนมากและการสื่อสารหลายช่องทางต้องปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารภายในประเทศไทย และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

ถึงแม้เป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมจะอ้างแรงจูงใจจากการเคลื่อนไหวในทางการเมือง แต่ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สายไฟ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ในศูนย์ข้อมูลนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารข้อมูลถูกส่งผ่านไปได้ เป็น “ท่อที่ไม่มีความคิดทางการเมือง” แต่อย่างใด

เว็บไซต์ไอที Blognone ขอแสดงจุดยืนดังนี้

  1. ขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองหลีกเลี่ยงการบุกรุกหรือการกระทำใดๆ ที่จะกระทบต่อโครงข่ายการสื่อสารของประเทศ โดยไม่เข้าปิดล้อมหรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานด้านการสื่อสารขนาดใหญ่ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่ว่าบุคคลากรของหน่วยงานนั้นๆ จะแสดงจุดยืนทางการเมืองในทิศทางใดก็ตาม
  2. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการคุ้มครองโครงข่ายการสื่อสารอย่างจริงจัง โดยหารือร่วมกันกับตัวแทนของหน่วยงานด้านการสื่อสารทุกแห่งของประเทศไทย

การสื่อสารช่วยให้ทุกคนในสังคมสามารถติดต่อกันได้ และต้องเป็นกลไกลำดับท้ายๆ ที่สังคมจะยอมสูญเสียไปในเหตุการณ์วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ลักษณะใดก็ตาม

30 พฤศจิกายน 2556

Announcement, Telecom, Thailand

from:http://www.blognone.com/node/51265